Logowanie do systemu

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz.U. nr.199, poz.1175, z późn.zm.) informujemy, że:


1. Zlecenia płatnicze składane BANKOWI za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach:

 1. od poniedziałku do piątku do godz. 15:15 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,

 2. od poniedziałku do piątku od godz. 15:15 do godz. 15:45 w dniu roboczym – będą realizowane w dniu ich złożenia, natomiast przekazane do banku odbiorcy  w następnym dniu roboczym Krajowej Izby Rozliczeniowej,

 3. od poniedziałku do piątku po godz. 15:45 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy - będą realizowanie pod datą następnego dnia roboczego dla BANKU oraz dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym Krajowej Izby Rozliczeniowej. 

 4. sobota do godz. 13:00 – będą realizowane w dniu ich złożenia, natomiast przekazane do banku odbiorcy  w następnym dniu roboczym Krajowej Izby Rozliczeniowej,

 5. sobota po godz 13:00 - będą realizowanie pod datą następnego dnia roboczego dla banku oraz dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym Krajowej Izby Rozliczeniowej. 

Szczegóły sesji Elixir

Zlecenia płatnicze składane Bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innym banku realizowane są w sposób następujący:

 1. złożone w Banku do godziny 10:45, bank odbiorcy otrzyma o godzienie 15:00;
 2. złożone w Banku do godziny 13:45, bank odbiorcy otrzyma o godzienie 17:00;
 3. złożone w Banku do godziny 15:15, bank odbiorcy otrzyma o godzinie 11:00 następnego dnia roboczego.

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
 1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
 2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
 3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu
 1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
 2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera
 3. Wpisuj ręcznie adres http://www.i-bs.pl do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem do Centrum Telefonicznego pod numerami:

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.